Heilig Vormsel 2017

Op vrijdag 17 juni mochten de vormelingen/schoolverlaters uit Mechelen/Wahlwiller en Eys het Heilig
Vormsel ontvangen van bisschoppelijk Vicaris Mgr. Drs. A.G.M. Franssen.

De mooiste momenten hebben we vastgelegd op foto en kunnen
besteld worden via website

http://preview.digital-imagination.eu/#!album-70

Digital Imagination Fotografie.